Ett klick leder till startsidan.

 


Trångfors smedja

Holger Carlssons kartläggning av Trångfors Smedja

Mumblingshammarens stämma höras igen efter nära 100 års tystnad

 


Arbetslaget 2015-08-03. Foto Kurt Larsson


Arbetslaget 2012-05-28 Foto Kurt Larsson
Henry Bergqvist, Sune Bent, John Jonsson, Alf Bylin, Daniel Sköld, Ove Lindgren, Bernt Westman, Kjell Mjöberg, Olle Lindqvist, Börje Tibbling, Georg Johansson, Lennart Lindgren och Lars Lysén

 


Arbetslaget 13 juni 2011 Foto Lars Petersson
Från vänster främre raden Karl Bürger, Lennart Lindgren, Ove Lindgren och
Lars Lysén.
Bakre raden Daniel Sköld, Ingvar Hallin, Börje Tibbling, Kjell Mjöberg, Bernt Westman, Henry Bergqvist, Sune Bent, Olle Lindqvist och Olle Gustafsson.

 


Frivilliga arbetsgänget 2010-05-17. Foto Kurt Larsson
Erlandt Brandt, Sven Nordström, Lars Lysén, Sune Bent, Kjell Mjöberg, Ove Lindgren, George Johansson, John Jonsson, Daniel Sköld, Karl Bürger och Lennart Lindgren

 


Trångfors stiftelses årsmöte 2010. Foto Susanne Pershagen

Deltagare
Kent Friman, sekreterare, Kultur & Fritid; Harry West, Bulten AB;
Kurt Larsson, Kolbäcks Hembygdsförening, Lars Lysén, Stiftelsens ordförande;
Tord Högström, Ovako; Olle Lindkvist, Ideella gruppen; Ingemar Velander, IF Metall;
Bo Ahlkvist, revisor, Kanthal; Anders Geidemark, Svedvi Berg Hembygdsförening;
Hans Pettersson, Kanalbolaget; Sune Hansson, kassör, Kanthal och
Carl Magnus Gagge, Västmanlands Läns Museum.

Medlemmar som saknas på bilden: Tommy Persson, Kommunstyrelsen,
Niklas Widell, Barn- och bildningsnämnden, Bo Hedman, revisor, Hallstahammars kommun och Cecilia Lagerfalk-Rooth, Länsstyrelsen.

 


Trångforsgänget var en av dom som fick 2009 års Kulturstipendium
av Hallstahammars Kommun.
Bilden tagen i samband med att det stora vattenhjulet lyftes på plats
den 25 september 2006

 

Trångfors smedja
I den restaurerade lancashiresmedjan visas en imponerande mumblingshammare och fyra härdar från järnframställning. Kollada, gnisthus och kolmila ligger inom området.
Öppet lör-sön under juli kl. 13-16.
Övrig tid för gruppbokning genom Ordförande Lars Lysén
tel 0220-129 85 eller 073-9635057
eller genom Svedvi Berg hembygdsförening tel 0220-17409.


Trångforsstiftelsen
bildad 1988, har som syfte att restaurera, bevara och levandegöra smedja och kolhus i Trångfors. I stiftelsen finns representanter från Hallstahammars kommun, näringsliv, fackförbund och hembygdsförening.
För upprustning av smedjan har bidrag erhållits från Riksantikvarieämbetet, Hallstahammars kommun, Bulten AB, Kanthal AB, Hallstahammars Bruk, Hallstahammars Bult, Lions med flera.

Det blev under 1600-talet vanligt bland borgarna i Mälardalen att investera i järnhanteringen. Vid Trångfors anlades år 1628 en stångjärnshammare av köpmannen Adolf Willemsson från Västerås. Den sysselsatte en mästersmed och två drängar.

Byggnationen av Strömsholms kanal, vilken avslutades år 1795, innebar stora förändringar för Trångfors. Kanalen kom att dragas genom herrgårdstomten. Herrgården revs och en ny uppfördes vid Åsby och var inflyttningsklar 1787. Trångfors nuvarande smedja uppfördes 1799 och erhöll rättighet att för all framtid ta sitt driftvatten direkt ur kanalen.

När det statliga privilegiet fanns, begränsades produktionen till 135 ton om året. Vid lancashiresmidets införande 1875 ökades produktionen i hög grad och inriktades på tillverkning av smältstycken. Dessa förädlades vid andra bruk, bl a vid Hallstahammars Bruk. År 1900 nådde Trångfors en topp i tillverkningen på 3.100 ton.

Konkurrensen från bessemer- och martinmetoderna blev för stor och driften lades ner 1915. Vattenkraftutvinningen kom dock att fortsätta vid smedjan, då en elektrisk kraftstation anlades 1917 och drevs in på 1980-talet. Den är nu utriven och på dess plats har den forna klensmedjan återinrättats.

Kolhuset från 1800-talet är ett av de få i landet som bevarats till våra dagar. Kolryssarna kördes in på bron, som löper under taket och kolet tippades ner i ladan.

Renoveringen av smedjan sker av ideellt arbetande pensionärer. Vanligtvis sker arbetet på måndagsförmiddagar under den varma årstiden. Intresserade är då välkomna att se hur arbetet fortskrider. Under 1995 påbörjades nytillverkning av det stora vattenhjulet.

Verksamhetsberättelse 2008


SPONSORER VID RESTAURERINGEN AV TRÅNGFORS SMEDJA.

Beijer Byggmaterial AB
Bjurenwalls AB
Bosses ring och bandservice, Ramnäs
Bufab
Bulten AB
Bultens arbetarförening
Engströms mekaniska
Finnveden-Bulten AB, nuvarande
Frimo Stålteknik AB
Hallstahammars kommun
Hallstahammars stål AB
Kanthal AB
Kolbäcks Allmaterial
Lions
Lundins grävmaskiner
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Metall 98
Ovako, nuvarande
Riksantikvarieämbetet
SANDVIK
Sparbanksstiftelsen Nya
Studieförbundet Vuxenskolan
Svedvi-Berg Hembygdsförening
Åsby-vilthandel

 

"Järnstämplar" från smedjorna i Hallstahammar
Ägarna till järnstämplarna (från vänster).
TrångFors, Casper Netterbladt (kopparsmedja från 1761),
Hallstahammars AktieBolag samt
Hallstahammars Manufacturverk (järnsmedja från 1790-talet).

 

Top

    Svedvi Berg hembygdsförening   |   Skantzen 734 40 Hallstahammar   |   Tel. 0220-174 09   |  info.svedviberg.se