Ett klick leder till startsidan.

 

Björsbo skola

 

Björsbo skola i Bergs socken byggdes 1878 och lades ned 1950.
Därefter har huset ägts av Svenska Kyrkan, som sålde det till hembygdsföreningen 2002.
Föreningen avser att på nytt inreda huset som en gammal byskola, som kan användas av dagens skolbarn i Hallstahammar och kringliggande kommuner, till exempelvis "gammaldags skoldagar" och andra kultur- och naturstudier.

 

Vi har tidigare rapporterat om Björsbo skola i norra Bergs församling utanför Hallstahammar. Svedvi Berg Hembygdsförening hade då erhållit 50000 kronor i investeringsstöd från Länsstyrelse, mycket tack vare Länsbygderådets stöd. Hur har det sen gått med arbetet på skolan? Redaktionen har varit i kontakt med arbetsgruppen som träffas en gång i veckan under sommarhalvåren.

Redan 2007 började gruppen arbetet med restaurering av skolbyggnaden. Idag ligger huset inbäddat i högt snötäcke, men vid en husesyn kan konstateras att mycket har hänt under de tre år sen arbetet påbörjades. Skorstenen är nymurad med nya rökgångar, hela taket är nylagt med tegel och nya vattenrännor och stuprör uppsatta. Plåtslagare har även satt ny plåt kring skorsten och på alla vindskivor. Entredörren har fått ny karm och den tidigare delvis murkna timmerväggen bredvid är ersatt med friskt virke. Den flagnade målarfärgen på veranda och alla fönster är bortskrapad och nu är alla vita partier grundmålade. Arbetsgruppen har också hunnit rödfärga en gavel av huset. Elevernas ingång på baksidan, som består av en utbyggnad, är också under reparation och en firma är beställd till våren att lägga papp på verandan och elevernas ingång. När det varit dåligt väder har en del invändiga reparationer utförts.
Förutom 50000 kronor från Länsstyrelsen har hembygdsföreningen bidragit med 32000 kr, Hhrs kulturnämnd 5000 kr och Svenska kyrkan 5000 kr. Sommaren 2009 bidrog Länsstyrelsen med ytterligare 30000 kr och hembygdsföreningen med 10000 kr.
F n finns en ansökan inlämnad till Länsstyrelsen och Hembygdsförbundet för att få del av avsatta pengar för bevarande av kulturbyggnader i vårt land.

Arbetsgruppen fortsätter med restaureringen 2010 med start torsdagen den 15 april kl 13.00. Nya medarbetare välkomnas! Det finns uppgifter för alla. Medtag kaffekorg och ett glatt humör!

Sista åren har arbetsgruppen bestått av Nils-Olov Andersson, Göran Berg, Arne Bertilsson, Bengt Borg, Rolf Fredin, Leif Iwarsson, Gösta Lundblad och David Lunde.
Många ortsbor är intresserade kommer gärna på besök, ofta i samband med att kaffekorgarna plockats fram och då många roliga episoder från skolans historia berättas.
Om några år hoppas Svedvi Berg Hembygdsförening att elever och ortsbor kan nyttja skolan, som då ska vara färdigrustad i 50-talsstil!

Från arbetet i Björsbo


20080925


20081126


20090402


20090406

På bilderna syns Gösta Lundblad, Arne Bertilsson, Nils-Olov Andersson, Rolf Fredin och Leif Iwarsson.

 

Brev till Länsbygderådets tidning

2007-08-21
Vi har ju lyckats erhålla 50000 kr till upprustning av Björsbo skola. Länsbygderådet som vi sökte investeringspengar hos, vill att jag skriver lite till deras tidning, för att inspirera fler att söka.

Svedvi Berg Hembygdsförening i Hallstahammar har idag med 600 medlemmar sin mesta verksamhet förlagd till natursköna Skantzen intill Strömsholms kanal.


Kanalmuseet med flaggan i topp.

För några år sen erbjöds föreningen av Svenska kyrkan att köpa Björsbo skola för en symbolisk summa av 1 krona. Björsbo skola i Berg är kommunens äldsta bevarade skolbyggnad och hembygdsföreningen såg ett historiskt och kulturellt värde i att skolan bevarades och rustades för att kunna visa dagens ungdomar hur en byskola såg ut och fungerade för 100 år sen.


Del av arbetsgruppen

Under våren 2007 kom vi i kontakt med Länsbygderådet i Västmanland och insåg efter samtal med styrelse och anställd att här fanns möjligheter att söka och eventuellt erhålla investeringsstöd till Björsbo skola. På Länsbygderådets hemsida kunde vi utläsa hur ansökan skulle fyllas i och vi fick även tips och hjälp från Monica Lindkvist på kansliet i Köping.

Vi förstod att några kriterier var speciellt viktiga för att nå framgång i vår ansökan. Ett kriterium var att en s k affärsidé skulle finnas för projektet. Det var i vårt fall lätt att ange eftersom vi under ett par års tid har arbetat till och från med denna idé för Björsbo skola:

- Återställa skolan i ursprungligt skick och erbjuda Hallstahammars och även andra kommuners skolor att ge sina elever några dagars undervisning i Björsbo skolas 1920-årsmiljö;
- Erbjuda Svenska kyrkan att förlägga gudstjänster i skolan några gånger per år;
- Bjuda in kommuninnevånare och turister till Björsbo skola att där få uppleva en svunnen skolmiljö;
- Utarbeta en turistbroschyr om Björsbo skola och dela ut den till kommuninnevånare och turister som besöker Skantzen i Hallstahammar;

Ett annat kriterium var att ett styrelsebeslut skulle finnas på att även egna pengar satsas förutom eventuellt investeringsbidrag. Därför beslutade styrelsen att 32000 kronor av sparade pengar skulle investeras vid ett positivt besked från Länsstyrelsen som fattar beslut efter rekommendation av Länsbygderådet.

I vår ansökan till Länsbygderådet angav vi också att våra två anställda i Hembygdsföreningen genom fler arbetsuppgifter, som ett upprustat Björsbo kommer att innebära, får en större anställningstrygghet. Dessutom avser vi att avgiftsbelägga studiebesök och vistelser i Björsbo skola.

Under första veckan i juli fick vi det glädjande beskedet att vi beviljats 50000 kronor i investeringsstöd för Björsbo skola!
En arbetsgrupp har nu i augusti kommit igång med planering av rusten. Det blir i första hand förbättring av tak och murning av skorsten och dess rökgångar, som vi tar oss an nu i höst.
Två medlemmar ur arbetsgruppen rapporterar varje månad till hembygdsföreningens arbetsutskott om arbetets fortskridande.

Svedvi Berg Hembygdsförening delar gärna med sig av hur ansökan utformades mer i detalj och hur vi kommer att lyckas med Björsbo skolas upprustning.
Kontakta gärna undertecknad eller besök vår hemsida www.svedviberg.se där mycket mer står att läsa om föreningen och även om Björsbo skola.

Leif Iwarsson

 

    Svedvi Berg hembygdsförening   |   Skantzen 734 40 Hallstahammar   |   Tel. 0220-174 09   |  info.svedviberg.se