Ett klick leder till startsidan.

Kapellet

 Kapellet
Den lilla byggnaden, som ursprungligen inrymde Strömsholms kanalbolags arkiv, uppfördes av sten något avskilt från övriga hus på området, för att minska risken vid ev eldsvåda i området.
Av samma anledning fick inte några former av lampor eller lyktor användas i byggnaden, varför den försågs med ett stort fönster för att kunna släppa in tillräckligt med dagsljus.
Allt detta bidrog till att ge huset ett kyrkliknande utseende, och när arkivhandlingarna flyttats till kommunens arkiv uppkom förslaget från hembygdsföreningen att inreda det som kapell, vilket skedde genom Svenska Kyrkans försorg 1990.
Kapellet har blivit mycket populärt och brukas vid bröllop och barndop. Sommartid anordnas gudstjänster, sångstunder m.m.

Dopfunten är tillverkad och skänkt av Thore Skogman.

 

Top

    Svedvi Berg hembygdsförening   |   Skantzen 734 40 Hallstahammar   |   Tel. 0220-174 09   |  info.svedviberg.se