Ett klick leder till startsidan.

Mekanikus-
bostaden

Kanalkontoret

Slussmodellen

 

Mekanikusbostaden
Johan Ulfström, initiativtagaren till byggandet av Strömsholms kanal, blev också dess förste chef med titeln mekanikus - ett slags mellanting mellan direktör och överingenjör.
Till anläggningen hörde ett stort jordbruk, arbetarbostäder, stall och verkstäder.
Som tjänstebostad uppfördes huvudbyggnaden på Skantzen 1782. Den har utnyttjats av samtliga efterföljande chefer fram till den siste, Karl-Erik Sjögren, som flyttade 1985. Hans hustru Ina var ordförande i föreningen.
Efter att makarna Sjögren flyttat inredde föreningen kaffeservering i huset. Här finns också utrymmen för utställningar, möten, konferenser och andra sammankomster.


Kanalkontoret
Slusskontor fanns vid flera av de större stationerna utmed kanalen.
Vid Skantzen, i detta hus, inrymdes dessutom kanalbolagets huvudkontor.
I ett rum har iordningställts ett litet kontorsmuseum med gamla inventarier.
De övriga visar kanalens och kanaltrafikens historia i text och bild.
Här finns också en fullt funktionsduglig skalenlig slussmodell, som på ett åskådligt sätt visar slussningens principer.
Nytt för 2004 är föremål från Hallstahammars järnvägsstation, bl.a. ett komplett biljettkontor.
I kanalkontoret (slusskontoret) finns Svedvi Berg hembygdsförenings administrativa kontor.

Slussmodellen.

 

Top

    Svedvi Berg hembygdsförening   |   Skantzen 734 40 Hallstahammar   |   Tel. 0220-174 09   |  info.svedviberg.se