Ett klick leder till startsidan.

Fornborgen

 

"Att fornborgen har byggts med hjälp av bygdens hela befolkning får anses troligt", skriver Teijler i sin bok Hallstahammars kommun del 1.

Fornborgen uppmättes 1879 av Hofberg och 1928 av Schnell och deras skisser finns i ovan nämnda bok.

Schnell skriver: "Borgplatsen höjer sig i flera plan mot en markerad bergsklack i öster. I väster ligga murarna mycket lågt, endast 4 - 5 meter över kanalens yta, och större delen av stenmaterialet har plockats bort ... I norr och söder finns väldiga stenmassor efter helt raserade murar."

Top

    Svedvi Berg hembygdsförening   |   Skantzen 734 40 Hallstahammar   |   Tel. 0220-174 09   |  info.svedviberg.se